Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:

I. NYUGDÍJASOK

Azon személy aki az Augusztus 8. Közvállalatot bizza meg az elhunyt családtag temetésének megszervezésével , a temetéshez szükséges kellékek kiválasztása után át kell adnia a személyi igazolványának fénymásolatát ( csippes személyi igazolványok esetén a leolvasott és kinyomtatott változatot) , valamint alá kell írjon egy kérvényt amelyel kérvényezi hogy a Köztársasági Nyugdíj és Rokkantnyugdíj Alap megtérítse a temetés költségeit.

A kérvényezőnek a következő iratokat és dokumentumokat kell magával hoznia/ biztosítania:

      1. Kérvény a temetkezési költségek megtérítésére ( előre aláírt) 0479-es számú ügyirat,

      2. A temetkezési kellékek pontos összegét tartalmazó számla, amelyet a szerbcsernyei Augusztus 8. Közvállalat állított ki,

      3. Az elhalálozott személy elhalálozási kivonata ( eredeti vagy hitelesített fénymásolat) ,

      4. Nyugdíjcsekk,

      5. Az elhunyt személy személyi igazolványának fénymásolata,

      6. A kérelmező személy személyi igazolványának fénymásolata,

      7. A kérelmező beleegyezése abba hogy a temetkezés költsége az Augusztus 8. Közvállalatnak legyen megtérítve,

      8. Az Augusztus 8. Közvállalatnak fel kell világosítania a felet arrol hogy a Köztársasági Nyugdíj és Rokkantnyugdíj Alap mely összegig álja a temetkezés költségeit.

II. SZOCIÁLIS ESETEK

Miután Magyarcsernye Község Szociális Gondozói Központja értesíti az Augusztus 8. Közvállalatot, illetve miután az elhunyt személy ( aki a Szociális Gondozói Központ fele volt) hozzátartozója kérvényezi a temetkezést az Augusztus 8.

Közvállalattól szükséges átadni a következő dokumentumokat:

      1. Bizonylat arról hogy az elhunyt személy jogosult volt szociális segélyre,

      2. A temetkezési kellékek pontos összegét tartalmazó számla, amelyet a szerbcsernyei Augusztus 8. Közválalat állított ki,

      3. Az elhalálozott személy elhalálozási kivonata ( eredeti vagy hitelesített fénymásolat),

      4. Az elhunyt személy személyi igazolványának fénymásolata.

A fent említett dokumentumok szükségesek ahhoz hogy Magyarcsernye Község Szociális Gondozói Központja megtérítse a temetkezési költségeket.

III. BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁGOK

Amennyiben az elhalálozott személynek volt életbiztosítása illetve szerződése valamelyik biztosító társasággal mint például a DDOR, az esetben a kérvényezőnek el kell mennie a biztosító társasághoz és kérvényt kell benyújtania az életbiztosítás összegének kifizetésére.

A biztosító társaságtól kapott kérvényen kívül a kérvényezőnek az alábbi dokumentumokat kell mellékelnie :

      1. A temetkezési kellékek pontos összegét tartalmazó számla, melyet a szerbcsernyei Augusztus 8. Közvállalat állított ki,

      2. Az elhalálozott személy elhalálozási kivonata ( eredeti vagy hitelesített fénymásolat),

      3. Nyugdíjcsekk,

      4. Az elhunyt személy személyi igazolványának fénymásolata,

      5. A kérelmező személy személyi igazolványának fénymásolata,

      6. Betétkönyvecske vagy a hitelkárgya, számla fénymásolata amelyre az életbiztosítás összege meg lesz térítve,

      7. Az orvos által kiállított elhalálozási bizonylat fénymásolata.

IV. A családi nyugdíjra való jogosultság kérelmezése a biztosított személy elhalálozása után ( amennyiben az elhunyt munkaviszonyban volt)

A családi nyugdíjra való jogosultsági kérelmét a Köztársasági Nyugdíj és Rokkantnyugdíj Alap Nagybecskereki Kirendeltségének Magyarcsernyei Irodájában adhatják át amely a Magyarcsernyei Helyi Közösség épületének második emeletén található. A kérvényekkel Savić úrhoz forduljanak.

A kérvényezőnek a következő iratokat és dokumentumokat kell magával hoznia:

      1. A családi nyugdíjra való jogosultsági kérelem a biztosított elhalálozása esetén 0141-es számú ügyirat,

      2. Az elhalálozott biztosított személy elhalálozási kivonata ( eredeti),

      3. A kérelmező személy anyakönyvi kivonata ( eredeti), valamint a felnőtt családtagok személyi igazolványának fénymásolata,

      4. A megözvegyült személy házassági kivonata, amelyett az elhunyt személy elhalálozás után kért ki,

      5. Az elhunyt katonakönyvecskéjét,

      6. Bizonylat arról, hogy az elhunyt személy iskoláztatja 15 évnél időssebb gyermekeit,

      7. Bizonylat az elhunyt személy munkaéveiről a Szerb Köztársaságban – munkakönyvecske,

      8. Az elhunyt személy személyi igazolványának fénymásolata,

      9. A kérelmező személy személyi igazolványának fénymásolata.

V. A családi nyugdíjra való jogosultság kérelmezése a nyugdíjas személy elhalálozása után

A családi nyugdíjra való jogosultsági kérelmét a Köztársasági Nyugdíj és Rokkantnyugdíj Alap Nagybecskereki Kirendeltségének Magyarcsernyei Irodájában adhatják át amely a Magyarcsernyei Helyi Közösség épületének második emeletén található.A kérvényekkel Savić úrhoz forduljanak.

A kérvényezőnek a következő iratokat és dokumentumokat kell magával hoznia:

      1. A családi nyugdíjra való jogosultsági kérelm a nyugdíjjas elhalálozása esetén 0140-es számú ügyirat,

      2. Az elhalálozott nyugdíjjas elhalálozási kivonata ( eredeti) ,

      3. A kérelmező személy anyakönyvi kivonata ( eredeti), valamint a felnőtt családtagok személyi igazolványának fénymásolata,

      4. A megözvegyült szemény házassági kivonata, amelyett az elhunyt személy elhalálozás után kért ki,

      5. Az elhunyt személy személyi igazolványának fénymásolata,

      6. A kérelmező személy személyi igazolványának fénymásolata.