Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Бесплатна телефонска линија за информације и рекламације: 0800/300-703
Званична facebook страница:

О нама ЈКП "8.Август"


Јавно комунално предузеће "8.Август" из Српске Црње основано је Одлуком о оснивању СО Нова Црња, дана 12.03.2009. године, а регистровано је у Агенцији за привредне регистре 13.07.2009. године.

Јавно предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника производа и услуга..

Такође, јавно предузеће је дужно да се развија и унапређује обављање делатности од општег интереса уз стицање добити.

Прочитај више

Организација сектора предузећа


 
                                                  Руководство
Општи сектор и финансије
Технички сектор
Рачуноводство и књиговодство
Превоз путника и одржавање возила
Дистрибуција воде
Уређење јавних и цветних површина
Управљање отпадом
Чишћење и одржавање септичких јама
Пољочуварска служба
Димничарска служба
Погребна служба
Аутоперионица
Зоохигијена
Служба одржавања хигијене простора
Организација рада базена
Услужно кошење траве
Одгушење одвода

Извештаји

Прочитај више

Наш тим ЈКП "8.Август"


Управна зграда

- Нино Жувела
- Татјана Ковачевић
- Емина Ференци
- Александра Михић
- Душко Даничић
- Цвијан Милошевић
- Ненад Грујичић
- Миле Гаврић
- Љиљана Лукин
- Стана Ђурђев
- Саша Томић
- Зорица Милин
- Чедомир Рудан

Возни парк

- Милан Протић
- Никола Гајинов
- Драган Несторов
- Даниел Шош
- Драган Чавић
- Максим Закин

Машински радници

- Славко Веселиновић
- Сава Мијин
- Војица Милин
- Бобан Гирошан
- Роберт Салма

Служба за сакупљање отпада

- Мића Ристић
- Рудолф Риго
- Јошка Бокор
- Љубомир Ћирин

Водовод

- Рајко Ковачевић
- Златко Рајин
- Ђокица Николић
- Јожеф Шварц
- Атила Швелер
- Миломир Бачић

Спремачице у општини

- Стојанка Ожеговић
- Ивана Вејновић
- Елвира Мађар

Чувари, радници на машинама, на одржавању јавних површина

- Недељко Ждрња
- Бранислав Стеванов

Матични број: 20547987   ПИБ: 106205013   Шифра делатности: 3600  
Текући рачун: 355-1135185-49 Војвођанска банка  
Copyright © Taмaрa