Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Бесплатна телефонска линија за информације и рекламације: 0800/300-703
Званична facebook страница:

Контакт


Телефон: 023/812-800 или 023/3150-477

Фах: 023/812-800

Е-маил: office@jkp8avgust.rs

Адреса: 23220 Српска Црња
ул. Партизанска бб


Остали контакт телефони ЈКП "8.Август"


Fax 023/812-800
Наплата, информације и рекламације
везане за комунални рачун
023/812-800 или
023/3150-477
Књиговодство, администрација
и кадровско
023/3150-475
Поручивање чишћења димњака, кошења
траве, зоохигијена, пражњење септичких
јама, одгушавање одвода и сл.
023/3150-476
Превоз ђака и студената, поручивање
организованог ванлинијског превоза
023/3150-474
Директор 023/3150-472
Заменик директора и шеф рачуноводства 023/3150-471
Технички руководилац 023/3150-473
Погребна служба 023/3150-469
Аутоперионица 023/3150-469
Базен 023/3150-470

Матични број :20547987   ПИБ:106205013   Шифра делатности :3600  
Текући рачун :355-1135185-49 Војвођанска банка  
Copyright © Taмaрa