Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Бесплатна телефонска линија за информације и рекламације: 0800/300-703
Званична facebook страница:

Делатности


Комуналне делатности су делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем. Јавно комунално предузеће основала је јединица локалне самоуправе тј СО Нова Црња како би обављало основне делатности од општег интереса за грађане општине. Основне и поверене делатности јавном комуналном предузећу су бројне и разнолике, неке се обављају континуално током целе године док су неке условљене временом и сезоном.

Прочитај више

Ценовник

Прочитај више