Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:
Ценовник димничарских услуга
Редни број
Услуге
Jединица мере
Цена без ПДВ-а, РСД
ПДВ, %
Цена са 20% ПДВ-а, РСД
Категорија - за све кориснике димничарских услуга
1
Чишћење димњака
ком
600,00
20
720,00
2
Чишћење пећи до 10 kW
(каљава пећ, смедеревац и сл.)
ком
600,00
20
720,00
Čišćenje kotlova za centralno grejanje
3
10-50 kW
ком
800,00
20
960,00
4
50-150 kW
ком
1.500,00
20
1.800,00
5
150-250 kW
ком
2.500,00
20
3.000,00
6
250-450 kW
ком
3.500,00
20
4.200,00
7
Чишћење димњака за централно грејање
m
200,00
20
240,00
8
Норма час димничара
час
450,00
20
540,00
9
Спаљивање и стругање чаџи из
димоводних и ложишних уређаја, по поруџбини
m
350,00
20
420,00
10
Контрола исправности димњака
ком
200,00
20
240,00
11
Контрола исправности ложишта
ком
200,00
20
240,00
12
Чишћење сувих вентилација
ком
1.500,00
20
1.800,00
13
Чишћење масних вентилација
ком
2.500,00
20
3.000,00
14
Контрола сувих и масних вентилација
ком
200,00
20
240,00
15
Чишћење димњака за социјално угрожене грађане
ком
200,00
20
240,00