Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:
Mесечни трошкови редовног одржавања које ће сносити Општина Нова Црња
Редни број
Врста месечне услуге
Oпис услуге
Цена без ПДВ-а, РСД
ПДВ, 20%
Цена са ПДВ-ом, РСД
1
Одржавање привременог азила за кућне љубимцеТрошкови: превоза трактора са приколицом,
рада два ангажована лица, чишћења, напајања и

храњење животиња, набавке и других средстава за хигијену и

здравствену заштиту животиња
20.000,00
20
24.000,00
2
Одржавање хладњаче Трошкови: рада дизел мотора на хладњачи,
утрошак електричне енергије, дезинфекције објекта,

дезинфекције околног простора и превозних средстава

са помоћним машинама, заштитне опреме за раднике
30.0000,00
20
36.000,00
Трошкови које сноси власник жвотиње уколико је познат, односно сноси Општина Нова Црња уколико власник животиње није познат
Редни број
Врста месечне услуге
Опис услуге
Јединица мере
Цена без ПДВ-а, РСД
ПДВ, 20%
Цена са ПДВ-ом, РСД
1
Преузимање кућног љубимца из
азила од стране власника
Трошкови хватања животиње, привременог
смештаја у азилу, храњења и напајања, здравствене заштите
ком
6.000,00
20
7.200,00
2
Хватање паса луталица, у случају
да власник није познат
Трошкови хватања животиње , привременог
смештаја у азилу, храњења и напајања, здравствене заштите у калиферију
ком
6.000,00
20
7.200,00
3
Старт службе за сакупљање животињског отпада Ангажовање два радника, ангажовање возила са
помоћном машином за утовар и истовар животињскиг отпада
ком
2.000,00
20
2.400,00
4
Мерење тежине и утовар на лицу места Мерење животињског отпада на ваги и утовара на лицу места
ком
500,00
20
600,00
5
Транспорт животињскоих лешева
на територији општине Нова Црња
Пређена километража пута од трансфер станице
до власника угинуле животиње, транспорта животињског

отпада од власника према ваги и хладњачи
km
150,00
20
180,00
6
Третман животињског отпада Привремено чување животињског отпада
до даљег транспорта
kg
28,00
20
33,60