Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:
Ценовник покошене траве
Редни број
Врста робе за продају
Јединица мере
Јединична цена, РСД
ПДВ 20% ,РСД
Укупна цена са 20%, ПДВ, РСД
1
Балирана трава
бала
83,33
20
100,00