Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:
Одвођење и пражњење септичких јама
Редни број
Елементи
Jединица мере
Важеће цене, РСД
ПДВ, %
Вредност ПДВ, РСД
Цена са ПДВ-ом, РСД
1
Стамбене зграде, јавне установе,
(школе, обданишта, домови здравља и сл.)
m3
26,33
10
2,63
28,96
2
Изношење фекалије тракторском
цистерном од 3000 l, физичким лицима
ком
1.000,00
10
100,00
1.100,00
3
Изношење фекалије тракторском
цистерном од 3000 l, правним лицима
ком
2.000,00
10
200,00
2.200,00
4
Ангажовање тракторске цистерне ван
Српске Црње, трошкови пута, физичка лица
km
50,00
20
10,00
60,00
5
Ангажовање тракторске цистерне ван
Српске Црње, трошкови пута, правна лица
km
55,00
20
11,00
66,00
6
Изношење фекалије тракторском
цистерном од 6000 l, физичким лицима
ком
1.642,87
10
164,29
1.807,16
7
Изношење фекалије тракторском
цистерном од 6000 l, правним лицима
ком
2.464,33
10
246,43
2.710,76