Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:
Рекламирање на позадини комуналног рачуна
Редни број
Услуге рекламе
Величина реклманог простора на комуналном рачуну
Јединица мере
Цена за месец дана,
без ПДВ-а
ПДВ, 20%
укупна цена са ПДВ-ом од 20%
1
Закуп рекламног простора
4,5x5,5 cm
месец
1.833.33
366,67
2.200,00
Редни број
Услуге рекламе за
предвиђених 6 месеци
Величина реклманог простора на комуналном рачуну
Јединица мере
Цена за месец дана,
без ПДВ-а
ПДВ, 20%
укупна цена са ПДВ-ом од 20%
1
Закуп рекламног простора
за 6 месци
4,5x5,5 cm
6 месеци
11.000,00
2.200,00
13.200,00