Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:

Производња и дистрибуција воде

Прочитај више

Сакупљање отпада

Прочитај више

Ценовник услуге одгушења одвода

Прочитај више

Одгушење и пражњење септичких јама

Прочитај више

Израда прикључака и остали инсталатерски послови

Прочитај више

Ценовник покошене траве

Прочитај више

Рекламирање на позадини комуналног рачуна

Прочитај више

Ценовник услуга базена

Прочитај више

Ценовник зоохигијене

Прочитај више

Ценовник димничарских услуга

Прочитај више

Цена услуге превоза погребне службе

Прочитај више

Ценовник аутоперионице

Прочитај више

Уређење зелених површина

Прочитај више

Цена превоза за повлашћене категорије
и остала лица

Прочитај више

Додатне услуге

Прочитај више

Остале услуге

Прочитај више

Разно

Прочитај више