Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:
Разно
Редни број
Елементи
Јединица мере
Важеће цене, РСД
ПДВ, %
Вредност ПДВ-а, РСД
Цена са ПДВ-ом, РСД
1
Рад инжењера
час
871,34
20
174,27
1.045,61
2
Рад КВ радника
час
318,95
20
63,79
382,74
3
Рад НК радника
час
290,92
20
58,18
349,10
4
Рад радника-возача
на зимском одржавању
час
468,69
20
93,74
562,43
5
Ангажовање трактора са
прикључним машинама
час
2.464,33
20
492,87
2.957,20
6
Ангажовање трактора са приколицом
тура
1.642,88
20
328,58
1.971,46
7
Извођење водоинсталатерских радова
по захтеву грађана или правних лица
паушал
Цена материјала се увећава за 100%
на име цене рада x 20% ПДВ