Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:

Како се понаша одговран власник кућног љубимца?


Шта је одговорно власништво?

Одговорно власништво је широк појам и обухвата како однос власника према сопственом љубимцу, тако и однос власника љубимца према другим људима и животињама. Разумевање суштине одговорног власништва и његово доследно придржавање у сваком тренутку су неопходни да би и власник и љубимац и њихова околина били безбедни, здрави и испуњени. Опстанак кућног љубимца у потпуности зависи од воље његовог власника, а љубимац са друге стране из дана у дан оплемењује власников живот чинећи га срећнијим и смисленијим. Због тога власник има пре свега моралну, а затим и законску обавезу да се стара о свом љубимцу и подмирује све његове потребе.

Обавезе свих власника

Пре свега, Закон обавезује власника да обезбеди кућном љубимцу бригу, негу и смештај, у складу са врстом, расом, полом, старошћу, као и физичким и биолошким специфичностима и потребама у понашању и здравственом стању кућног љубимца.

Али, Закон истовремено обавезује и власника да обезбеди да његов љубимац не угрожава људе и животиње у свом окружењу. Због тога је прописано да се пси који могу представљати опасност за околину морају држати на прописан начин. Када је у питању шетња љубимца, власник се обавезује да љубимца на јавне површине изводи само у време и на начин како је то прописала локална самоуправа.

Он је дужан да да спречи рађање нежељених кућних љубимаца, и то онемогућавањем контакта мужјака и женке и применом контрацепције, кастрације и стерилизацијом женке. Ако власник, односно држалац кућних љубимаца није у могућности да се даље брине о њима, дужан је да им обезбеди одговарајући смештај. Такође, прописано је да власник не сме држати пса стално везаног на ланцу или везаног на други сличан начин, осим ако је везан на продужену водилицу.

Забрана напуштања животиња

Власник, односно држалац који изгуби животињу дужан је да тај губитак без одлагања, а најкасније у року од три дана од дана губитка животиње, пријави надлежном органу јединице локалне самоуправе и ветеринарској служби. Ако власник, односно држалац не пријави губитак из става 1. овог члана сматра се да је напустио животињу. Лице које пронађе напуштену животињу дужно је да о томе без одлагања обавести најближе регистровано прихватилиште, ради збрињавања животиње.

Како бити одговоран власник?

Одговоран власник је стерилисао и чиповао љубимца, а поред тога му је ставио огрлицу са плочицом са основним подацима о њему. Он љубимца води на превентивне ветеринарске прегледе најмање два пута годишње, али са собом има и прибор за прву помоћ уколико се испостави да је љубимцу потребна. Одговоран власник брине о правилној исхрани свог љубимца и подмирује његове дневне потребе за храном и водом одговарајућег квалитета.

Он посебно води рачуна о томе да његов љубимац безбедно путује – његов љубимац има пасош, а приликом путовања је смештен на начин који га чини безбедним од повреда. Дом одговорног власника је намештен тако да су искључене било какве могућности да се љубимац задобије повреде од намештаја, електричних каблова, утикача, кућних апарата, токсичних супстанци, лекова или да изађе изван куће односно дворишта. Одговоран власник води рачуна о хигијени свог љубимца али и чисти иза свог љубимца, нарочито на јавним површинама. Коначно, одговоран и узоран власник подучава своју децу да воле и поштују све животиње као и да се да се према љубимцима односе на одговоран и хуман начин.