Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:
Аутобус од 14 и 26 седишта за повлашћене категорије
Редни број
Пређена километража
Jeдиница мере
ПДВ, %
Цена по пређеном км, РСД
Цена по пређеном
km са ПДВ-ом, РСД
Цена по пређеном
km у случају задржавања

на путу дужем од 12 сати, РСД
Цена по пређеном
km у случају задржавања

на путу дужем од 12 сати са ПДВ-ом, РСД
1
0-80
km
10
103,64
114,00
130,91
144,00
2
80-120
km
10
67,64
74,40
84,00
92,40
3
120-200
km
10
57,82
63,60
70,91
78,00
4
200-300
km
10
54,55
60,00
65,45
72,00
5
Преко 300
km
10
52,36
57,60
62,18
68,40
Аутобус од 50 седишта за повлашћене категорије
Редни број
Пређена километража
Jeдиница мере
ПДВ, %
Цена по пређеном км, РСД
Цена по пређеном
km са ПДВ-ом, РСД
Цена по пређеном
km у случају задржавања

на путу дужем од 12 сати, РСД
Цена по пређеном
km у случају задржавања

на путу дужем од 12 сати са ПДВ-ом, РСД
1
0-80
km
10
114,55
126,00
136,36
150,00
2
80-120
km
10
90,55
99,60
98,18
108,00
3
120-200
km
10
81,82
90,00
98,18
108,00
4
200-300
km
10
73,09
80,40
92,73
102,00
5
Преко 300
km
10
70,91
78,00
81,82
90,00
Аутобус од 14 и 26 седишта за остала лица
Редни број
Пређена километража
Jeдиница мере
ПДВ, %
Цена по пређеном км, РСД
Цена по пређеном
km са ПДВ-ом, РСД
Цена по пређеном
km у случају задржавања

на путу дужем од 12 сати, РСД
Цена по пређеном
km у случају задржавања

на путу дужем од 12 сати са ПДВ-ом, РСД
1
0-80
km
10
125,45
138,00
163,64
180,00
2
80-120
km
10
89,45
98,40
101,45
111,60
3
120-200
km
10
81,82
90,00
92,73
102,00
4
200-300
km
10
73,09
80,40
87,27
96,00
5
Преко 300
km
10
70,91
78,00
93,82
103,20
Аутобус од 50 седишта за остала лица
Редни број
Пређена километража
Jeдиница мере
ПДВ, %
Цена по пређеном км, РСД
Цена по пређеном
km са ПДВ-ом, РСД
Цена по пређеном
km у случају задржавања

на путу дужем од 12 сати, РСД
Цена по пређеном
km у случају задржавања

на путу дужем од 12 сати са ПДВ-ом, РСД
1
0-80
km
10
152,73
168,00
174,55
192,00
2
80-120
km
10
120,00
132,00
144,00
158,40
3
120-200
km
10
114,55
126,00
126,55
139,20
4
200-300
km
10
105,82
116,40
115,64
127,20
5
Преко 300
km
10
94,91
104,40
109,09
120,00