Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:

Укоро у понуди нове услуге, прање цистерне,брзо воскирање, полирање возила и зимско воскирање возила

Аутоперионица
Редни број
Врста услуге
Мала возила
Стандардна путничка возила
Караван и пик-уп
Tеренска мања возла -
џип, велика и мала луксузна возила
Tеренска возила - камион
до 3,5t и комби
Мали аутобус до 36 места
и трактор
Велики аутобус - преко 36
места и камион преко 3,5t
1
Прање комплет- екстра
300,00
500,00
550,00
600,00
700,00
900,00
1.100,00
2
Прање споља
150,00
200,00
250,00
300,00
500,00
600,00
750,00
3
Пушкирање (брзо туширање)
60,00
80,00
90,00
100,00
130,00
150,00
230,00
4
Усисавање и чишћење изнутра
100,00
150,00
170,00
200,00
250,00
400,00
500,00
5
Полирање стакла
30,00
50,00
50,00
50,00
50,00
200,00
300,00
Додатне услуге аутоперионице
Врста услуге
Цена за сва возила
Радни сат перионице
800,00
Прање цистерне
4.000,00
Прање мотора
400,00
Воскирање брзо
100,00
Млеко за таблу
50,00
Чишћење фелни
50,00
Контрола и замена антифриза
300,00
Замена уља
500,00
Замена филтера
300,00
Замена уња и филтера
800,00
Мирисна јелкица
100,00
Полирање возила
700,00
Зимско воскирање возила
1.800,00