Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:
Сакупљање отпада
Редни број
Елементи
Јединица мере
Важеће цене, РСД
ПДВ, %
Вредност ПДВ-а, РСД
Цена са ПДВ-ом, РСД
1
Изношење отпада за физичка лица
по члану
120,00
10
12,00
132,00
2
Изношење отпада за правна лица и установе
m2
9,00
10
0,90
9.90