Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:
Израда прикључака и остали инсталатерски послови
Редни број
Елементи
Једница мере
Важеће цене, РСД
ПДВ, %
Вредност ПДВ-а, РСД
Цена са ПДВ-ом, РСД
1
Прикључак на водоводну мрежу од
1/2" ili 3/4", са ископом за физичка лица
ком
34.000,00
10
3.400,00
37.400,00
2
Прикључак на водоводну мрежу од
1/2" ili 3/4", са ископом за правна лица
ком
55.000,00
10
5.500,00
60.500,00
3
Прикључак на водоводну мрежу са
ископом за правна лица, за

израду прикључака хиодрантске мреже ø 50
ком
55.000,00
10
5.500,00
60.500,00
4
Прикључак на водоводну мрежу са
ископом за правна лица, за

израду прикључака хиодрантске мреже ø 80
ком
60.000,00
10
6.000,00
66.000,00
5
Прикључак на водоводну мрежу са
ископом за правна лица, за

израду прикључака хиодрантске мреже ø 100
ком
65.000,00
10
6.500,00
71.500,00
6
Уградња новог водомера од 1/2" ili 3/4"
ком
6.000,00
10
600,00
6.600,00
7
Замена постојећег водомера
ком
3.000,00
10
300,00
3.300,00